Na této stránce budu uveřejňovat obecněji, teoretičtěji zaměřené texty, týkající se (nejen) soudobé ruské fantastiky - rozličné úvahy, rozbory, podrobná hodnocení... Časem možná přibudou i životopisy nejvýznamějších autorů.

  • Fantasy jako významný žánrový typ v novodobé ruské fantastice
  • Zveřejněno 2. června 2015
  • Text se věnuje fenoménu fantasy coby významného žánrového typu moderní ruskojazyčné fantastiky. Zabývá se příčinami a okolnostmi jeho vzestupu a přibližuje nejzásadější autory spolu s jejich odlišnými literárními přístupy.